Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych porad z zakresu użytkowania akumulatorów:
 
     Prawidłowe napięcie akumulatora
Prawidłowa wartość napięcia akumulatora pracującego w instalacji elektrycznej pojazdu przy załączonym silniku jest 14,0V-14,4V (ładowanie), natomiast napięcie spoczynkowe podczas postoju (silnik wyłączony) wynosi 12,5V-12,80V.
 
 
     Wymiana akumulatora
Podczas odłączania akumulatora od instalacji elektrycznej zawsze należy najpierw odłączyć klemę masową (-), w drugiej kolejności klemę dodatnią (+). Przy podłączaniu akumulatora najpierw należy podłączyć klemę dodatnią (+), w drugiej kolejności klemę ujemną (-). Kolejność taka zmniejsza ryzyko powstania zwarcia.
 
 
     Akumulator w czasie mrozu
Jeżeli w okresie zimowym auto nie jest użytkowane i brakuje możliwości garażowania, bezpieczne jest wyjąć akumulator. Nie użytkowana w czasie mrozów bateria jest narażona na pogłębiające się wyładowanie oraz zamarznięcie.
 
 
      Postój a rozładowanie akumulatora
W normalnych warunkach pracy akumulator nie powinien rozładować się nawet podczas wielotygodniowego postoju. Oczywiście elementy wyposażenia jak np. alarm oraz wady: mini zwarcia mogą sukcesywnie przyczyniać się do rozładowania. Aby mieć pewność prawidłowości, należy sprawdzić pobór prądu podczas postoju pojazdu. Zazwyczaj jest on wielkości 30-50mA.
 
 
     Ładowanie akumulatora
Prawidłowe napięcie ładowania prostownika zamkniętego akumulatora wynosi 14,0 – 14,4V, otwartego natomiast do 16,8V. Najczęściej stosuje się prąd ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (np. pojemność 74Ah, ładowanie 7,4A). Mniejszy prąd wydłuży czas ładowania, większy może spowodować zagotowanie się elektrolitu. Do ładowania zaleca się nowoczesne prostowniki z kilkustopniowym profilem oraz kontrolą poziomu naładowania.

 
     Brak elektrolitu
Brak elektrolitu świadczy o jego wygotowaniu, co zazwyczaj powoduje zniszczenie akumulatora. W takiej sytuacji można spróbować zalać komory wodą destylowaną i poddać ładowaniu (czasem przez kilka dni, a nawet tygodni), natomiast nie gwarantuje to powodzenia. Zawsze warto podjąć taką próbę.

 
     Montaż akumulatora o innej pojemności niż jest to zalecane
Montaż akumulatora o wyższej pojemności spowoduje, że układ ładowania w samochodzie nie będzie miał możliwości go wystarczająco doładować, będzie więc stale niedoładowany. Akumulator o niższej pojemności może nie mieć wystarczającego prądu rozruchowego (problem z rozruchem). Tak czy inaczej zastosowanie innego akumulatora niż to jest zalecane spowoduje jego znacznie obniżoną żywotność.
 
 
     Zewnętrzne ładowanie akumulatora
Standardowo przy prawidłowej pracy układu ładowania w samochodzie nie ma potrzeby ładowania akumulatora. Mogą się natomiast zdarzyć sytuacje, drobne awarie, podczas których akumulator rozładuje się poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli więc jego napięcie spoczynkowe zejdzie poniżej wartości 12,4V powinien być doładowany.

 
     Krótkie trasy - wpływ na akumulator
Podczas każdego rozruchu zabieramy z akumulatora zastrzyk energii. Energia ta zostaje zwrócona przez alternator podczas pracy silnika. Jeśli pokonywane są krótkie trasy, np. 2-3 km, to akmulator nie zdąży się doładować, czyli nie otrzyma tyle energii, ile stracił podczas rozruchu. Lekarstwem na to jest oprócz krótkich tras regularne pokonywanie dłuższych lub ładowanie akumulatora np. raz na kilka tygodni - szczególnie zimą.
 
 
     Recykling akumulatora
Ze wzglądu na ochronę środowiska przy zakupie nowego akumulatora należy zdać stary – chodzi o to, aby nie trafił na wysypisko śmieci. Jeśli podczas zakupu nie można zwrócić starego akumulatora, należy wpłacić kaucję 30PLN. Jest to kaucja zwrotna w przypadku późniejszego zwrotu akumulatora.
 
 
     Nowy akumulator
 „Świeżo” zakupiony akumulator powinien mieć napięcie spoczynkowe powyżej 12,5V, nie ma potrzeby ładowania go. Wystarczy podłączyć do obwodu w samochodzie, tam zostaną mu zapewnione odpowiednie warunki poprzez układ ładowania.
 
 

Mapa witryny. Website design by K.Głośnicki

© 2011 Tomasz Kotowski AkuCentrum.pl All rights reserved.